Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) vind je een algemene beschrijving van onze school. Welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden.

SOP