Schoolveiligheidsplan

Als school streven we op alle gebieden (fysiek, sociaal) naar een zo veilig mogelijke leer-en werkomgeving. Om dit te borgen zijn we samen met onze stichting SSOE een vernieuwd schoolveiligheidsplan aan het opstellen. Dit schoolveiligheidsplan bevat ook protocollen voor verschillende situaties waarin de veiligheid in het gedrang is. Enkele van deze protocollen zijn te vinden op de website van SSOE.

Regelingen Schoolveiligheidsplan