Ontwikkelingsperspectief

Wij ondersteunen elk kind door een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen, samen met ouders/verzorgers en partners in onderwijs en zorg. Onze werkwijze  vind je in onze leeswijzer OPP. 

Leeswijzer OPP