Ontwikkelingsperspectief

Wij ondersteunen elk kind door middel van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), samen met ouders/verzorgers en partners in onderwijs en zorg. Hoe wij dat doen vind je in onze leeswijzer ontwikkelingsperspectief.

Leeswijzer OPP