Klachtenregeling

Op de Antoon van Dijkschool willen we een positieve leeromgeving creëren waarin goed onderwijs en begeleiding centraal staan. We doen ons uiterste best om klachten te voorkomen en zorgen voor een veilig en prettig klimaat voor zowel leerlingen als medewerkers.

Mocht er een verschil van mening zijn, irritatie of conflict, moedigen we aan om het gesprek aan te gaan met de direct betrokkenen. Als dit niet leidt tot een gezamenlijke oplossing, kun je terecht bij onze interne contactpersonen. Zij staan klaar om eventuele zorgen serieus te nemen en te proberen tot een passende oplossing te komen of door te verwijzen naar de juiste plek. 

Interne contactpersonen

Naam: Anke Brüggink
a.bruggink@ssoe.nl | 0492-516335

Naam: Peter Verberne
p.verberne@ssoe.nl | 0492-516335

Mocht de situatie echter niet naar tevredenheid worden opgelost, dan hebben wij ook een duidelijke klachtenregeling beschikbaar, die te vinden is op de website van onze stichting SSOE. Deze regeling is er om verdere stappen te ondernemen indien nodig. 

Klachtenregeling