Ouders

De Antoon van Dijkschool is een school waar ouders zich welkom voelen en die plek biedt voor ontmoeten. Als ouder draagt u bij aan het onderwijs door meedoen, meedenken, meehelpen en meebeslissen.

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, werken we graag samen met u aan het realiseren van een betekenisvolle toekomst van uw kind. Samen met u spreken we een eenduidige aanpak af voor de thuis- en schoolsituatie. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele leerling. Op onze school wordt gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO) geboden, in samenwerking met stichting ORO.

We voeren een actief ouderbetrokkenheidsbeleid.

Onder aan deze pagina vindt u de link naar onze oudernieuwsbrieven, MR-verslagen en andere documenten zoals het vakantierooster.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie personeelsleden. De MR streeft naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende organisatieonderdelen/afdelingen.

De leden behartigen de belangen van zowel de ouders/verzorgers en de leerlingen als de medewerkers van onze school. De belangrijkste taak van de MR is om mee te denken over het te voeren beleid van de school.

Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur dan een mailtje naar: medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De planning is opgenomen in de jaarkalender. Onder documenten kunt u vergaderstukken downloaden en het MR-archief inzien (waaronder jaarverslag, statuut, huishoudelijk reglement en notulen).

 

Onze school maakt deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). SSOE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de GMR zijn twee zetels beschikbaar voor de Antoon van Dijkschool: een personeelslid en een ouder.

De leden van onze MedezeggenschapsRaad stellen zich hieronder voor:

 Leden oudergeleding  MR 

 

Ik ben Ralf van den Boogaard, de vader van Alex (Max en Tommy). Eerst heeft Alex drie jaar regulier onderwijs gevolgd, maar daarna is besloten om hem de overstap te laten maken naar de Antoon van Dijkschool. Hij heeft het daar enorm naar zijn zin en we zijn dan ook erg tevreden over de school. We wonen sinds een jaar in Helmond Brouwhuis. Mijn hobby's zijn fietsen en koken.  Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad, omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school, waar onze zoon op zit. Ik vind het belangrijk om vanuit die betrokkenheid mee te denken in zaken die spelen, maar ik merk dat het ook wel heel interessant is om te zien, waar de school zoal mee bezig is en hoe dingen lopen. 

Voorzitter

Ik ben Ronald van de Ven woonachtig in Aarle-Rixtel samen met Ellen en onze kinderen Pieter (13 jaar) en Jochem (8 jaar). Pieter is 3 ½ jaar geleden gestart op de Antoon van Dijk school in het SO en inmiddels in het eerste jaar van het VSO. Hij heeft het enorm naar zijn zin en we zijn trots en dankbaar voor de ontwikkeling die hij hier doormaakt. Ellen is actief bij de oudercommissie en sinds 2 jaar ben ik lid/voorzitter van de MR. Voor ons een leuke manier om bij te dragen en erg fijn om zo betrokken te kunnen zijn bij de school. Zeker in deze uitdagende tijd waarin we nu verkeren is de MR een belangrijke gesprekpartner voor het schoolbestuur. We houden elkaar scherp en dat in een goede en prettige sfeer.

 

Mijn naam is Twan van Tiel. Samen met mijn vrouw en drie zoons (Bram. Niels en Wouter) woon ik in Deurne. Bram heeft het syndroom van Down. Hij gaat elke dag met veel plezier naar de Antoon van Dijkschool. Dat heeft mij gedreven om in 2019 lid te worden van de MR. In het dagelijks leven ben ik te vinden in het Elkerliek Ziekenhuis waar ik werk bij de Technische Dienst. Naast mijn werk en de kinderen heb ik af en toe nog tijd voor mijn hobby's. Ik tennis en fiets graag. Verder klus en hobby ik vaak in en rond het huis. Mochten er zaken zijn die je met de MR wilt delen, laat het mij of de mede-MR-leden dan weten. 

 

 

Leden personeelsgeleding: 


 

Mijn naam is Maartje Vissers, 40 jaar en ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in Beek en Donk. Ondertussen ben ik alweer alweer 14 jaar werkzaam op de Antoon van Dijkschool als leerkracht op het VSO. Ik heb een aantal jaren bij de oudercommissie gezeten en sluit nu aan bij de MR. 

Ik vind het belangrijk om met ouders in overleg te gaan, over wat er speelt in de school. Het meedenken over verschillende inhoudelijke vraagstukken binnen de school, zie ik als een mooie uitdaging. Ik vind het fijn om op een ander niveau mee te kunnen praten en denken in het belang van de kinderen, de ouders en mijn collega’s. We doen dit tenslotte samen! 

 

Secretaris

Hallo allemaal, Ik ben Maud van Lier. Inmiddels ben ik alweer 3 jaar werkzaam op de Antoon van Dijkschool en sinds enige tijd als leraarondersteuner. Sinds 1 november '20 ben ik lid van de MR en draag ik zorg voor het secretariaat . Het secretariaatsadres is: medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl. De oudergeleding is voor ouders/verzorgers ook rechtstreeks bereikbaar via mr.antoonvandijkschool@gmail.com

 

 

 

Oudervereniging

De Oudervereniging van de Antoon van Dijkschool bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het schoolteam helpen bij het organiseren en financieel ondersteunen van bijzondere activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de pannenkoekendag, het schoolreisje en de jaarafsluiting. Jaarlijks zullen zij u benaderen voor de betaling van een vrijwillige ouderbijdrage om genoemde activiteiten te bekostigen.

Wilt u informatie of heeft u een vraag? Emailadres: wijhelpengraagmee@gmail.com 

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Oudervereniging of oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad? Als er vacatures zijn dan worden deze breed kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de Oudernieuwsbrief. Als er  geen vacatures zijn, kunt u onze MR toch volgen via de agenda’s en notulen die op de website onder documenten gepubliceerd worden.

Communicatie

De Antoon van Dijkschool brengt een aantal keren per jaar een oudernieuwsbrief uit. Deze wordt per mail verzonden, maar u vindt de laatste nieuwsbrief ook op de Ouderpagina van onze website. Via het facebookaccount van SSOE delen we meer algemene berichten over onze school. Verder maken onze leerkrachten gebruik van PARRO in hun communicatie richting ouders/verzorgers. 

Ook de samenvatting van de meest recente MR-vergadering wordt opgenomen in de oudernieuwsbrief maar deze wordt ook gepubliceerd op de ouderpagina van de website. 

Documenten

Formulier aanvraag buitengewoon verlof

Met behulp van dit formulier kunt u buitengewoon verlof, korter dan 10 dagen, aanvragen voor uw kind.

Downloaden

Uitstroomtrajecten VSO 22/23

De uitstroomtrajecten van schooljaar 2022-2023 in PDF.

Downloaden

Beleid Uitstroom

In dit document vindt u alle informatie met betrekking tot de uitstroomtrajecten op onze school.

Downloaden

Aanbod dagbesteding voor schoolverlaters in de regio Helmond

Voor schoolverlaters in de regio Helmond

Downloaden

Klachtenregeling

We streven er naar om klachten te voorkomen door goed onderwijs en begeleiding in een goede sfeer en een veilig klimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Mocht er desondanks sprake zijn van een klacht over het onderwijs of de begeleiding, dan verzoeken wij u kennis te nemen van de klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van SSOE (www.ssoe.nl/klachtenregeling)

Link openen

Oudernieuwsbrief 17 februari 2023, nr. 3

Oudernieuwsbrief 17 februari '23 nr. 3

Downloaden

Reglement VSO-schooldiploma arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Downloaden

Schoolgids 2022 2023

Gids met meer inhoudelijke informatie over onze school en het onderwijs.

Downloaden

Leeswijzer OPP

Downloaden

Jaargids 2022 2023

Gids met praktische informatie over onze school en de dagelijkse gang van zaken.

Downloaden

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2019 - 2023

Beschrijving van de basisondersteuning en extra ondersteuning die onze school haar leerlingen kan bieden, inclusief het aannamebeleid, -profiel en -procedure.

Downloaden

Protocol omgaan met gescheiden ouders

Hierin is vastgelegd hoe met gescheiden ouders van onze leerlingen wordt gecommuniceerd.

Downloaden

Vakantierooster schooljaar 22-23

Vakantierooster schooljaar 22-23

Downloaden

Afkortingenlijst

Ook binnen het onderwijs zijn er veel afkortingen in gebruik; in dit document zijn de belangrijkste afkortingen uitgeschreven.

 

Downloaden

Als uw kind 18 jaar wordt....

Aandachtspunten voor als uw kind 18 jaar wordt “Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.” 

Downloaden

Pestprotocol

Downloaden

Samenvatting MR-vergadering - 1 februari 2023

 Samenvatting MR 1 februari 2023

Downloaden

Jaarverslag MR 2021

Klik hier voor het jaarverslag 2021 van onze Medezeggenschapsraad.

Downloaden

Verzuimprotocol leerlingen

Schoolplan 21-24

Voor de bijlagen verwijzen wij u naar de documenten onder de kop 'Onze school'

Downloaden

Medicijngebruik protocol + verklaring

Protocol en verklaring medicijngebruik op school

Downloaden