Ouders

Als school betrekken we ouders graag actief bij het onderwijsproces. Jouw betrokkenheid als ouder is belangrijk: bij meedoen, -denken, -helpen of -beslissen.

We bouwen gezamenlijk aan een betekenisvolle toekomst voor jouw kind.  We spreken een duidelijke aanpak af voor zowel de thuis- als schoolsituatie. En houden daarbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele leerling.

In dit onderdeel vind je meer informatie over ouderbetrokkenheid op onze school.