Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen. Daarom hebben we een Medezeggenschapsraad (MR) die opkomt voor de belangen van iedereen die betrokken is bij onze school.

De Medezeggenschapsraad vergadert 1 keer in de 8 weken. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Tevens zijn alle verslagen en documenten beschikbaar op onze school. 

Jaarverslag MR 2022

De MR bestaat uit 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden zodat er een evenwichtige vertegenwoordiging is vanuit verschillende organisatieonderdelen/afdelingen. Samen denken ze mee over het te voeren beleid van onze school. 

Heb je vragen, wil je lid worden of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl.

E-mail ons

Onze school is een onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). Binnen SSOE hebben we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Specifiek voor de Antoon van Dijkschool en het van Dijkcollege zijn er 2 zetels in de GMR gereserveerd: 1 voor een medewerker en 1 voor een ouder..