Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen. Daarom hebben we een Medezeggenschapsraad (MR) die opkomt voor de belangen van iedereen die betrokken is bij onze school.

De Medezeggenschapsraad vergadert één keer in de acht weken, deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Tevens zijn alle verslagen en documenten beschikbaar, binnenkort kun je hier het meest recente jaarverslag downloaden. 

De MR bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie personeelsleden, zodat er een evenwichtige vertegenwoordiging is vanuit verschillende organisatieonderdelen/afdelingen. Samen denken ze mee over het te voeren beleid van onze school. 

Heb je vragen, wil je lid worden, of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl of via onderstaande knop.

E-mail ons

Onze school is een onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). Binnen SSOE hebben we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Specifiek voor de Antoon van Dijkschool en het van Dijkcollege zijn er twee zetels in de GMR gereserveerd: één voor een medewerker en één voor een ouder.