Begeleiding en ondersteuning

Alle leerlingen krijgen op onze school een, op hun niveau, aansluitend onderwijsprogramma en passende leeromgeving. Alleen zo kunnen ze hun grenzen verleggen en hun plek in de maatschappij vinden. 

Uitgebreide begeleiding binnen en buiten de klas

Structuur en veiligheid zijn een voorwaarde om een passende leeromgeving te creëren. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg voor de leerlingen in zijn of haar klas. Naast de leerkracht, hebben de intern begeleider (IB'er) en de specialisten  als orthopedagogen, logopedisten en de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke taak. De intern begeleider (IB) bespreekt ten minste twee keer per schooljaar met elke leerkracht de groepsplannen en de groep als totaal. De orthopedagoog, IB'er en leerkracht zijn verantwoordelijk voor het maken van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Verbindende schakel

In specifieke gevallen kan de leerkracht om extra begeleiding en advies vragen. Dan fungeert de IB'er als een verbindende schakel tussen de leerkracht en onze specialisten.

Het is mogelijk dat we extra ondersteuning vragen / krijgen bij diverse samenwerkingspartners verbonden aan de school. Natuurlijk altijd in overleg met de ouders / verzorgers.