logo-antoon-van-dijkschool

Wij hebben een nieuw logo

Wij hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe naam voor de school. De naamkeuze is passend bij de ontwikkeling van de leerlingen en is ingegeven door de leerlingenraad.      
Hierbij is besloten het SO en het VSO elk een nieuwe vorm te geven. Het SO blijft de Antoon van Dijkschool heten en de VSO heeft als naam het van Dijkcollege gekregen.

We blijven als één school functioneren met één school, één gedachte en zichtbare doorlopende lijnen.     
Bij de nieuwe naam hoort ook een fris nieuw logo-ontwerp voor zowel het SO als het VSO. Deze logo's symboliseren onze toewijding aan inclusiviteit, groei en het ontplooien van de unieke talenten van elk van onze leerlingen.

 

nieuw-logo