Onze expertise

Als team is het onze taak om speciaal onderwijs vorm te geven; een bijzonder mooie en uitdagende opdracht!
De Antoon van Dijkschool is partner in passend onderwijs in het samenwerkingsverband (SWV) PO VO Peelland-Helmond. Functies en taken zijn op deze verantwoordelijke opdracht afgestemd. (Doorlopende) leerlijnen vormen de basis voor ons onderwijs. Elk kind heeft bij ons zijn eigen ontwikkelingsperspectief (OPP).

Er is een continue aandacht voor professionalisering. Rondom de individuele leerlingen werken we samen met ouders en onze partners in zorg/onderwijs.

Met maatwerk maken we onderwijs passend en zijn we in staat om de leerling aan te spreken op zijn of haar beste kunnen: “Wij halen eruit wat erin zit.”

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Delen van onze expertise.
  • Verzorgen van trainingen/opleidingen op het gebied van autisme, Nederlands met Gebaren, Numicon.
  • Advies door onze specialisten: maatschappelijk werk, gedragsdeskundigen, logopedisten en stagebegeleiders/arbeidstoeleiders (begeleiding bij de overgang van de leerling naar (arbeidsmatige) dagbesteding.
  • Zie ook ons Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023
  • Rondleiding op onze school om zo een beeld te krijgen van (V)SO.
  • Gespecialiseerde Buitenschoolse Opvang in ons schoolgebouw, georganiseerd in samenwerking met Stichting ORO.
  • Samenwerking met alle S(B)O-scholen binnen ons samenwerkingsverband om een sluitend aanbod te creëren.

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

Onze school maakt samen met de Mytylschool Eindhoven en MBS Eindhoven deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). De Externe Dienstverlening van SSOE heeft haar krachten gebundeld en heeft veel expertise op het gebied van leerachterstand, gedragsproblematiek, autisme, communicatie en motorische en lichamelijke beperkingen. Binnen de Externe Dienstverlening werken orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, (vak)leerkrachten en andere specialisten die veel ervaring en kennis hebben in het begeleiden van leerlingen in het speciaal onderwijs. 

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, dé autoriteit op het gebied van autisme en onderwijs, behoort ook tot de Externe Dienstverlening van SSOE. De medewerkers van de Externe Dienstverlening van SSOE hebben continu overleg met elkaar en versterken elkaar vanuit hun specialisme.

Voor meer informatie en directe hulp klikt u op: www.externedienstverlening.nl

Documenten

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023

Downloaden

Visie en kernwaarden Antoon van Dijkschool

Downloaden

Schoolplan 21-24

Voor de bijlagen verwijzen wij naar de documenten in 'Onze school'

Downloaden