Woordenmuur

Op de Antoon van Dijkschool neemt woordenschatonderwijs een belangrijke plek in, zowel binnen de SO- en OZ-groepen als binnen het VSO. Werken aan woordenschat is immers werken aan schoolsucces, omdat woordenschat de basis vormt voor het volgen van onderwijs. Hoe beter de woordenschat van de leerlingen is, hoe beter ze:

 - de instructie kunnen begrijpen 

 - opdrachten kunnen uitvoeren

 - antwoord kunnen geven in de les

 - kunnen deelnemen aan communicatie in de klas

- kunnen deelnemen aan de communicatie in de maatschappij

 

We geven het woordenschatonderwijs vorm volgens een vast format dat geldt voor alle groepen en passen het aan ieder thema aan. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn en duidelijkheid voor de leerlingen. In alle groepen zien we bijvoorbeeld een woordenmuur waar per thema de geleerde woorden komen te hangen. Per fase worden de nieuwe woorden geoefend met allerlei werk- en spelvormen die zorgen voor een hoge betrokkenheid van de leerlingen. Door middel van deze werk- en spelvormen wordt tevens gewerkt aan andere leerlijnen van het vakgebied Mondelinge Taal, denk bijvoorbeeld aan zinsbouw, woordvorming en zins- en verhaalbegrip.

 

De leerkrachten volgen regelmatig bijscholing of een opfriscursus met betrekking tot het woordenschatonderwijs. Nieuw personeel volgt standaard een cursus, gegeven door onze logopedisten, over de aanpak op onze school.