Wel/niet naar school bij neusverkoudheid van 0 jaar t/m groep 8