Samenstelling MR en vacature GMR oudergeleding

 

Op dit moment is er een vacature in de oudergeleding van de GMR. Wat deze Raad doet kunt u lezen op de website van SSOE (www.ssoe.nl zoekfunctie: medezeggenschapsraad).

 

Mocht u interesse hebben in deze vacature, wilt u dan vooraf contact opnemen met onze secretaris van de MR, mevr. Demi Bosch (d.bosch@antoonvandijkschool.nl).