OPROEP GMR (gemeenschappelijke MR SSOE)

 

 Wil je invloed uitoefenen op vernieuwingen binnen de scholen?

 Wil je opbouwend en kritisch meedenken over bovenschools

beleid?

 Wil je de belangen van ouders en leerkrachten behartigen?

 Wil je actief bezig zijn met het geven van adviezen en het

nemen van besluiten?

Meld je dan nu aan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen

met de MR van de A. van Dijkschool door een mail te sturen

naar: m.goossens@antoonvandijkschool.nl of rechtstreeks een

mail te sturen naar: gmr@ssoe.nl