Inspiratieavond Ouders & Passend Onderwijs

Elk kind verdient een zo passend mogelijke onderwijsplek. Om dat te bereiken, is het nodig dat ouders en school goed samenwerken. Zeker als een kind iets extra’s nodig heeft. Maar waarom is dat zo en wat mag u als ouder verwachten? En waar kunt u terecht met vragen over passend onderwijs? Over deze thema’s gaat het tijdens het Ouder Atelier. We hebben twee inspirerende sprekers uitgenodigd die hun ervaringen en kennis met u en ons delen. Daarnaast zullen we kort iets vertellen over onze ambitie om een oudersteunpunt in te richten, waar ouders terecht kunnen met vragen over passend onderwijs. U bent van harte welkom!

Programma

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee

19.30 uur Welkom door Joris Elbers, bestuurder van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06)

19.40 uur Spreker Arline Spierenburg, thema-adviseur van Ouders en Onderwijs, over het belang van ouderbetrokkenheid bij passend onderwijs

20.30 uur Pauze

20.45 uur Spreker Astrid Ottenheym, directeur bestuurder van Samenwerkingsverband Noord Kennemerland, over de ervaringen met een oudersteunpunt bij SWV Noord Kennemerland

21.30 uur Afsluiting met een drankje

Aanmelden De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan tot 2 maart via deze link. Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar ouders@swvpo3006.nl