Gift Rotaryclub Helmond

Na de recente renovatie en met een nieuw interieur sluit de SO-afdeling weer aan bij hoe wij onze leerlingen onderwijs willen bieden. Dit in tegenstelling tot de buitenspeelruimtes, die grotendeels verhard zijn met stoeptegels. Deze speel-plaatsen en -patio’s vragen dringend om vergroening: Vanwege het leerklimaat, maar ook vanwege (duurzame) temperatuurbeheersing in en om de SO-klassen. Tevens willen we daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van ons klimaat.

Het afgelopen schooljaar heeft een werkgroep zich beziggehouden met beschrijving van hoe wij denken dat de buitentspeelruimtes er voor onze leerlingen uit moeten zien. Wij zijn erg enthousiast over het ontwerp!

Realisatie ervan zal een fors bedrag kosten, vandaar dat wij gefaseerd zullen starten met vergroening van de patio’s; Vanwege de eerdere grote investering voor modernisering van de SO-ruimtes en de andere opdrachten en uitdagingen waar het onderwijs voor staat, kan onze stichting de kosten niet geheel financieren. Vandaar dat wij bij maatschappelijk betrokken organisaties en fondsen zullen vragen om een financiële bijdrage.

Wij staan uiteraard open voor uw tips en eventuele initiatieven hierin en zijn graag bereid om nadere info over het plan en de financiering te geven. 

Team Antoon van Dijkschool