Gezonde school

Videoverslag onthulling vignet Gezonde School op 3 november jl.

 

Helmond, 3 november 2021 

De Antoon van Dijkschool is gezond 

 

De Antoon van Dijkschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Antoon van Dijkschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Antoon van Dijkschool is trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Antoon van Dijkschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: scholing van medewerkers met medewerking van externe deskundigen, themaouderavond en speciale lespakketten voor alle leerlingen van de Antoon van Dijkschool. 

 

Directeur Peter van Kreij van de Antoon van Dijkschool is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!” 

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl