Europees Sociaal Fonds & REACT-EU

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) neemt met haar scholen deel aan een project voor subsidie bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) en vnuit REACT-EU. Dit om de stap van school naar (arbeidsmatige) dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. De subsidie wordt gebruikt voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen, extra begeleiding bij praktijklessen en de financiering van het Arbeids Transitie Centrum van SSOE.