Cursus: Nederlands met Gebaren

Aan de ouders/verzorgers van de

leerlingen van de Antoon van Dijkschool

 

 

 

 

 

Helmond, 4 september 2018

 

 

Beste ouders/verzorgers,

Onze logopedisten, Colinda Spreeuwenberg en Marianne Muskens gaan ook dit schooljaar weer een Gebarencursus (NmG Onderwijsmodule 1) geven voor ouders, leerkrachten en externen.

Deze cursus zal plaatsvinden op maandagen van 15.45 uur tot 17.45 uur, locatie Antoon van Dijkschool, op de volgende data:

 

Maandag 22 oktober

 Maandag 29 oktober

Maandag 5 november

Maandag 12 november

 

Maandag 14 januari

Maandag 21 januari

Maandag 4 februari

 

Maandag 11 maart

Maandag 25 maart

Maandag 1 april

 

Wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kan dat via deze link op de website van SSOE: https://www.ssoe.nl/externe-dienstverlening/ergotherapie-logopedie-en-bewegingsonderwijs/nmg-nederlands-met-gebaren

 

 

Met vriendelijke groet,

Colinda Spreeuwenberg

Marianne Muskens,

logopedisten