Basistoezicht in the pocket!

De Inspectie heeft op 22 februari jl. het basistoezicht toegekend aan onze SO/OZG-afdeling.

Het Inspectierapport zullen wij t.z.t. op onze website publiceren.