Leerlingen

De Antoon van Dijkschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar*. De leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend vanwege een verstandelijke beperking. Vaak spelen ook andere belemmerende factoren een rol, zoals een autisme spectrum stoornis en specifieke syndromen.

Het lesprogramma op onze school is erop gericht om samen te werken aan een toekomst die bij jou past. Een toekomst waarin je zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Op onze school werken we met thematisch onderwijs in een mooi en eigentijds schoolgebouw. 

*(in uitzonderlijke gevallen kan deze grens verlengd worden tot 20 jaar)

Leerlingenraad

De leerlingenraad telt 9 leerlingen, die zijn gekozen door alle leerlingen van onze school. De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar over dingen die zij belangrijk vinden voor hún school. 

De Medezeggenschapsraad van school en de directie ontvangen de verslagen van deze vergaderingen en zijn zo op de hoogte van wat er onder de leerlingen leeft. Wij vinden het belangrijk om van elkaar te leren!

Documenten

Vakantierooster 2022 2023

Downloaden