Disclaimer

Aan de inhoud van de website antoonvandijkschool.nl besteedt de Antoon van Dijkschool de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website antoonvandijkschool.nl. De Antoon van Dijkschool aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website antoonvandijkschool.nl.

Gebruiksvoorwaarden website Antoon van Dijkschool

Indien u via de website antoonvandijkschool.nl een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. De Antoon van Dijkschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Het is de bezoeker van de website antoonvandijkschool.nl niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Antoon van Dijkschool.

Overig

De inhoud van deze website en deze disclaimer kan zonder vooraankondiging wijzigen.