SO/OZG vrij: studiedag

Alleen leerlingen van SO/OZG zijn vrij