SO/OZG vrij: studiedag

Alleen SO/OZG-leerlingen zijn vrij