SO/OZG vrij: Studiedag

Alleen leerlingen SO/OZG zijn vrij